A+ A A-

Crna Gora i EU

  • Objavljeno petak, 17 mart 2006 10:27

 U decembru 2010. godine, Savjet Evropske unije je Crnoj Gori odobrio status države kandidatkinje za članstvo u Evropskoj uniji, nakon mišljenja Komisije koje preporučivalo isto. 12. oktobra 2011 godine, u okviru godišnjeg Izvještaja o progresu Crne Gore i Strategije proširenja i glavnih izazova 2011-2012, Komisija je predložila otvaranje pregovora o pridruživanju Crn Gore Evropskoj uniji, o čemu će Savjet odlučivati u decembru ove godine. Da bi došla do ove faze, Crna Gore je u toku više od deset godina radila na postepenom približavanju članstvu u Uniji, kao jednom od spoljnopolitičkih prioriteta.

Rad na ostvarivanju ovog prioriteta je primijećen i od strane Evropske unije i u više navrata reafirmisan, naročito nakon obnavljanja crnogorske nezavisnosti. Ubrzo je uslijedilo Evropsko partnerstvo, usvojeno na sastanku Savjeta 22. januara 2007. godine, čemu je uslijedio i Akcioni plan za njegovo usvajanje usvojen od strane Vlade 17. maja. Te iste godine, 15. oktobra, uslijedio je značajan korak naprijed u procesu evropskih integracija – potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu u maju 2010. godine, zamijenivši tako Interim sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima (stupio na snagu 1. januara 2008. godine). Od 2011. godine, stupila je na snagu vizna liberalizacija za crnogorske državljane koji putuju u zemlje Šengen zone.

Evropska unija, tj. članstvo u njoj je u proteklim godinama postalo jedan od glavnih crnogorskih spoljnopolitičkih ciljeva. Ona je glavni trgovinski partner Crne Gore, a u okviru nje najviše trgovinske razmjene se dešava sa Grčkom, Italijom i Njemačkom. Naime, u 2010. godini, od 17,5% udijela direktnih stranih investicija u GDP-ju, 76% je bilo iz zemalja Evropske Unije. Osim toga, Unija je primjer enititeta koji je svojim članicama obezbijedio prostor mira, nivo ekonomskog prosperiteta i političke stabilnosti, uz poštovanje principa savremenih demokratskih društava i društava vladavine prava, kakav na međunarodnom planu nije viđen nikada ranije od strane organizacija tog tipa.

Ovdje možete naći neke od važnijih datuma u procesu evropske integracije Crne Gore:

21. decembar 2015.godine - Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 14 - Saobraćajna politika, 15 – Energetika;

10. novembar 2015.godine - Evropska komisija objavljuje Izvještaj o napretku Crne Gore za 2015. koristeći novu metodologiju izvještavanja;

22. jun 2015.godine - Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 9 - Finansijske usluge, 21 - Transevropske mreže;

30. mart 2015.godine – Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 16 - Porezi, 30 - Vanjski odnosi;

5. februar 2015.godine- Vlada usvojila Program pristupanja Crne Gore za period 2015-2018. godine;

16. decembar 2014.godine – Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 18 – Statistika, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, 29 – Carinska unija, 33 – Finansijske i budžetske odredbe;;

8. oktobar 2014.godine - Evropska komisija objavila Izvještaj o napretku Crne Gore za 2014. godinu;

24. jun 2014.godine – Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 4 – Sloboda kretanja kapitala, 31 – Vanjska, bezbjedonosna i odbrambena politika, 32 – Finansijski nadzor;

31. mart 2014.godine – Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 7 – Pravo intelektualne svojine, 10 – Informaciono društvo i mediji;

26. decembar 2013.godine - Vlada usvojila Program pristupanja Crne Gore za period 2014-2018. godine;

18. decembar 2013.godine - Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 5 – Javne nabavke, 6 – Privredno pravo, poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 23 - Pravosuđe i temeljna prava, 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost;

27. jun 2013.godine – Završen proces skrininga za 33 pregovaračka poglavlja;

27. jun 2013.godine – Usvojeni akcioni planovi za poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava i poglavlje 24. Pravda, sloboda i bezbjednost;

15. april 2013.godine – Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura otvoreno i privremeno zatvoreno na međuvladinoj konferenciji u Briselu;

18. decembar 2012.godine – Poglavlje 25 – Nauka i istraživanje otvoreno i privremeno zatvoreno na međuvladinoj konferenciji u Briselu;

29. jun 2012.godine – Zvanični početak pregovaračkog procesa između Crne Gore i Evropske unije;

26. jun 2012.godine – Evropski savjet za opšte poslove u Luksemburgu je odlučio da preporuči započinjanje pristupnih pregovora između Crne Gore i EU Evropskoj komisiji;

23. maj 2012.godine – Evropska komisija objavljuje Izvještaj o napretku Crne Gore u sprovođenju reformi i predlaže zemljama članicama Evropske unije da otvore pregovore između Crne Gore i EU u junu 2012. godine;

2. februar 2012.godine – Vlada Crne Gore usvaja Odluku o uspostavljanju pregovaračke strukture za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji;

29. decembar 2011.godine – Vlada Crne Gore je imenovala glavnog pregovarača za vođenje pregovora sa EU;

9. decembar 2011.godine – Evropski savjet pozdravlja ocjenu Evropske komisije o napretku koji je Crna Gora ostvarila;

12. oktobar 2011. godine – preporuka Evropske komisije za otpočinjanje pregovora;

17. decembar 2010. godine – Crnoj Gori odobren status kandidata za članstvo;

9. novembar 2010. godine – Mišljenje Komisije o aplikaciji Crne Gore za status kandidata;

1. maj 2010. godine – stupanje na snagu SSP-a (Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju);

19. decembar 2009. godine – Crna Gora dobija viznu liberalizaciju;

9. decembar 2009. godine – Premijer Crne Gore, Milo Đukanović, uručuje Komesaru Oli Renu, odgovore na Upitnik Evropske komisije;

22. jul 2009. godine – Komesar Oli Ren uručuje Premijeru Crne Gore Milu Đukanoviću Upitnik Evropske komisije;

23. april 2009. godine – Savjet traži od Komisije mišljenje o aplikaciji Crne Gore;

15. decembar 2008. godine – Crne Gora predaje aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji;

1. januar 2008. godine – Stupanje na snagu: Interim sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima, Sporazuma o viznim olakšicama i Sporazuma o readmisiji;

15. oktobar 2007. godine – U Luksemburgu potpisan je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP);

22. januar 2007. godine – Savjet usvaja Evropsko partnerstvo za Crnu Goru;

12. jun 2006. godine – Savjet Evropske unije daje Izjavu o produbljivanju odnosa sa Crnom Gorom kao nezavisnom državom, nakon čega su uslijedila pojedinačna priznanja nezavisnosti od strane država članica;

21. jun 2006. godine – obnova crnogorske nezavisnosti rezultatom od 55,5% na referendum, što je zvanično potvrdio Parlament Crne Gore 3. juna;

10. oktobar 2005. godine – pokrenuti pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Unije i Srbije i Crne Gore, koji su bili zasnovani na principu “dvostrukog kolosijeka”, tačnije Crna Gora i Srbija će zasebno pregovarati trgovinski deo SSP a SCG kao država jedinstveno pregovarati politički deo SSP (princip utvrđen još u 2004. godini);

Jul 2003. godine – Unaprijeđeni stalni dijalog između Evropske unije i Srbije i Crne Gore je pokrenut;

Jun 2003. godine – Samit u Solunu, gdje je evropska perspektiva državama Zapadnog Balkana potvrđena bazirana na individualnih dostignućima (princip regate);

Mart 2002. godine – potpisan Beogradski sporazum o stvaranju Državne zajednice Srbija i Crna Gora, što je realizovano u februaru 2003. godine;

2001. godine – pokrenut CARDS program za pomoć Zajednice za rekonstrukciju, razvoj i stabilizaciju;

Novembar 2000. godine – Samit u Zagrebu gdje je pokrenut Proces stabilizacije i pridruživanja za pet zemalja Jugo-istočne Evrope;

1997. godine – Savjet Evropske unije uspostavlja političke i ekonomske kriterijume za razvoj bilateralnih odnosa sa zemljama Zapadnog Balkana.

Preuzeto sa : http://www.eu.me/mn/hronologija

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod