A+ A A-

Vlada za Evropu

  • Objavljeno utorak, 12 maj 2009 14:04
Projekat “Vlada za Evropu”, realizovan 2007, 2008, 2009. godine
 
 
Projekat »Vlada za Evropu« predstavlja specijalni program izgradnje kapaciteta u oblasti obrazovanja o različitim aspektima procesa evropske integracije kreiran specijalno za Sekretarijat za evropske integracije, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine, Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo kulture u Vladi Crne Gore.
 
Program »Vlada za Evropu« program alternativnog obrazovanja u oblasti strukture i funkcionisanja savremenog procesa evropske integracije, sa posebnom pažnjom posvećenom specijalnim pitanjima iz oblasti rada svakog od osam nevedenih ministarstava.
 
Osnovni cilj projekta je povećanje kapaciteta ljudskih resursa ove ciljne grupe, kroz transfer novih znanja i „know-how“ na osnovu ekspertskog znanja iz Škole evropskih integracija u Crnoj Gori, kao i od strane brojnih eksperata koji dolaze iz Evropske unije i regiona jugoistočne Evrope, a bave se različitim temama iz ove oblasti.
 
Projektne aktivnosti se realizuju putem specijalnih seminara koje pohađaju učesnici iz različitih struktura u okviru ciljne grupe. Teme ovih seminara su prilagođene potrebama administracije u procesu evropske integracije. Do sada je 350 državnih službenika iz Vlade Crne Gore obučeno kroz veliki broj seminara, radionica i treninga na različite teme vezane za Evropsku uniju. Najvažnija aktivnost u okviru ovog projekta je bila organizacija specijalnih obuka posvećenih odgovaranju na Upitnik Evropske komisije. Predavači na tim seminarima su bili uvaženi eksperti iz vladinih institucija iz Makedonije i Hrvatske, država koje su već prošle kroz pomenuti proces i okončale ga uspješno. EPuCG je takođe organizovao seminare za prevodioce koji su prevodili pitanja i odgovore iz Upitnika, a koji su se prije toga morali upoznati sa posebnim pravilima tog prevođenja, metodologijom i terminolgijom Upitnika.

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod