A+ A A-

Capture14

Evropski pokret u Crnoj Gori je u okviru projekta „MONITORING ZAŠTITE SOCIJALNIH I RADNIH PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA”  izradio studiju pod nazivom: Izgradnja administrativnih kapaciteta kroz monitoring primjene zakona o državnim službenicima i namještenicima. 

Funkcionalni službenički sistem sa izgrađenim administrativnim kapacitetima za preuzimanje obaveza koje se nameću kroz proces pristupanja Evropskoj uniji je nužan preduslov za ostvarivanje demokratskih praksi u Crnoj Gori i njenoj državnoj upravi. Ovaj preduslov je često stipuliran i od strane Evropske komisije, koja je već u izvještaju iz 2010. godine naglasila principe transparentosti i zasluga radi uspostavljanja profesionalne i depolitizovane državne uprave.

Download publikacije

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod