A+ A A-

Struktura državne pomoći u Crnoj Gori - Državna pomoć u funkciji ekonomskog razvoja

  • Objavljeno utorak, 28 avgust 2012 13:36

sd

Državna pomoć u Crnoj Gori je regulisana Zakonom o kontroli državne pomoći usvojenim 2009. godine, koji je dopunjen Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o kontroli državne pomoći koji je usvojen 17. novembra 2011. u cilju bližeg usklađivanja sa pravilima Evropske unije o državnoj pomoći. Takođe, usvojeni su podzakonski akti za implementaciju Zakona i osnovana tijela koja su zadužena za njihovu primjenu.

Kratku studiju praktične politike, STRUKTURA DRŽAVNE POMOĆI U CRNOJ GORI - Državna pomoć u funkciji ekonomskog razvoja, uradila je Mr Bisera Turković  Ova studija je dio projekta “Jačanje kapaciteta civilnog društva za doprinos evropskoj integraciji i procesu pristupanja".

Download publikacije

Administrativni kapaciteti u Crnoj Gori

  • Objavljeno petak, 29 jun 2012 10:26

administrativni kapaciteti

U okviru projekta "Jačanje kapaciteta civilnog društva za doprinos evopskoj integraciji i procesu pristupanja", Evropski pokret u Crnoj Gori se posebno bavio problematikom administrativnih kapaciteta u Crnoj Gori.

 Evropski pokret u Crnoj Gori je u maju 2012. godine objavio studiju na ovu temu, koja je rezultat saradnje autora Momčila Radulovića i Marka Lubarde. Ova publikacija je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije.

Download publikacije

Državna pomoć u Crnoj Gori

  • Objavljeno srijeda, 30 maj 2012 15:00

drzavna pomoc u cg

Evropski pokret u Crnoj Gori je u okviru projekta "Jačanje kapaciteta civilnog društva za doprinos evropskoj integracijij i prosecu pristupanja" objavio studiju politike : "Državna pomoć u Crnoj Gori". Ovaj projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

U studiji Mr Bisere Turković čitajte o tome šta je državna pomoć, državna pomoć u Crnoj Gori, ciljevi i metodologija istraživanja, Eu propisi o državnoj pomoći i slično. 

Download publikacije 

 

Novi modeli za jačanje sistema izgradnje administrativnih kapaciteta u Crnoj Gori

  • Objavljeno četvrtak, 29 mart 2012 10:21

novi modeli323

Evropski pokret u Crnoj Gori je objavio studiju politike na temu:"Novi modeli za jačanje sistema izgradnje administrativnih kapaciteta u Crnoj Gori – Fond za evropsko obrazovanje i interni twinning.”

U istraživanjima koje je sproveo Evropski pokret u Crnoj Gori u oblasti administrativnih kapaciteta, kroz različite metodološke postupke i analitičko-istraživačke pristupe, utvrđeno je da se postojeći problem, kao i eventualne buduće reforme u oblasti administrativnih kapaciteta, mogu dovesti u vezu sa nizom sistemskih i institucionalnih nedostataka.. Više o tome čitajte u našoj :

Download publikaciji

 

Struktura državne pomoći u Crnoj Gori

  • Objavljeno četvrtak, 19 januar 2012 14:04

Capture16

Kratka studija praktičke politike pod nazivom "Struktura državne pomoći u Crnoj Gori- državna pomoć u funkciji ekonomskog razvoja" predstavlja dio projekta "Jačanje kapaciteta civilnog društva za doprinos evropskoj integraciji i procesu pristupanja", koji je finansijski podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Download publikacije

Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore

  • Objavljeno ponedjeljak, 15 avgust 2011 13:36

U okviru projekta Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji objavljujemo Završni izvještaj o Ciklusu 1 (realizovane aktivnosti, preporuke, zaključci). 

Danas, nakon 117 preporuka i zaključaka koje su 120 eksperata iz javnog i civilnog sektora donijeli u okviru rada četiri radne grupe koje su imale po tri sesije
u periodu april – jul 2011, sva ova pitanja i nedoumice se čine dalekim i nadvladanim od strane predanosti i entuzijazma članova i članica Nacionalne konvencije i tima
Evropskog pokreta u Crnoj Gori.

Download publikacije

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod