A+ A A-

GOR
 
Ministarka za evropske integracije Gordana Đurović kazala je da je zadovoljna Mišljenjem i da je preporuka za status kandidata rezultat napora cijelog društva. File, ali i šef Delegacije EU u Podgorici Leopold Maurer kazali su da bi u oktobru naredne godine EK mogla da preporuči određivanje datuma za početak pregovora sa Crnom Gorom. Međutim, od dobijanja statusa kandidata do početka pregovora mogu proći mjeseci, ali i godine, a primjer za to je Makedonija, koja ni poslije pet godina nije počela pregovore.
 
Đurović je ocijenila i da država u uslovima štednje nema dovoljno novca da sprovede reforme i ispuni zahtjeve, ali da ne bi bio prvi put da se uloži dodatan napor i novac nađe relokacijom u kapitalnom budžetu ili nekim drugim programima.
 
 Još jedan od sedam kriterijuma odnosi se na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, za šta, sudeći prema navodima EK, u Crnoj Gori nema političke volje.
 
“Crna Gora treba da poboljša antikorupcijski zakonodavni okvir i primijeni Strategiju i Akcioni plan za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uspostavi solidne mjerljive rezultate proaktivnih istraga, tužbi i presuda u slučajevima korupcije na svim nivoima. Treba da ojača borbu protiv organizovanog kriminala baziranu na procjeni ugroženosti i proaktivnim istragama, povećanoj saradnji sa regionalnim i partnerima u EU, efikasnoj obradi obavještajnih podataka o kriminalu. Mora da poboljša kapacitete i koordinaciju agencije za sprovođenje zakona (Ministarstvo odbrane, Uprava carina, Ministarstvo inostranih poslova, bezbjednosne i obavještajne službe). Treba da razvije solidne mjerljive rezultate u ovoj oblasti”, piše u Mišljenju.
EK traži od Crne Gore i da poveća slobodu medija. Tome će se, kako je kazao Maurer, posvetiti posebna pažnja u narednom periodu.
 
Od Crne Gore se traži i da se drži sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u vezi sa klevetom, a potrebno je i da ojača saradnju sa civilnim društvom.
 
Dodaje se da kapaciteti i nezavisnost javnog servisa treba da budu ojačani i da je potreban veći balans između Zakona o tajnosti podataka, Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o slobodnom pristupu informacijama kako bi se spriječilo pretjerano sprječavanje pristupa informacijama.
 
Dodaje se da se istraživački novinari još suočavaju sa zastrašivanjem: “Tužbe za klevetu i velike kazne, iako sada manje učestale, još se koriste da bi se mediji pritiskali”.
 
Nadgledanje banaka ranjivo
 
Crnogorski Zakon o centralnoj banci je gotovo u skladu sa evropskim strandardima, ali neke stvari još treba da se dorade.
 
“Na polju personalne nezavisnosti, odredbe koje se tiču osnova za smjenu guvernera nijesu u skladu sa statutima Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke”, piše u Analitičkom izvještaju.
 
Dodaje se da je globalna ekonomska kriza otkrila značajne unutrašnje i spoljašnje debalanse ugrožavajući zemlju i prijeteći mikroekonomskoj stabilnosti.
 
“Mali biznis je posebno suočen sa nedovoljnim i skupim finansiranjem. Konstantne slabosti u vladavini prava negativno utiču na poslovno okruženje”, piše u Izvještaju i dodaje da zapošljavanje na crno ostaje značajan izazov.
 
 
U EU možda za osam godina
 
Maurer je tokom predavanja studentima kazao da ne želi da prejudicira datum i vrijeme ulaska Crne Gore u EU, ali je ukazao na iskustva iz regiona.
“Hrvatska pregovara već pet godina, a trebaće joj još jedna da završi pregovore. Nakon toga, potrebne su skoro dvije godine da države članice ratifikuju Ugovor o pristupanju”, kazao je Maurer.
Ugovor se potpisuje nakon završetka pregovora. Slovenija je takođe šest godina pregovarala sa EU.
Izvor: CEAP 

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod