A+ A A-

visegrad fund logo inverse 200
 
Projekat  "Unapređenje procesa pridruživanja Zapadnog Balkana EU" je projekat koji realizuje Evropski pokret u Crnoj Gori  uz finansijsku podršku Međunarodnog Višegrad fonda. Partneri na projektu su Evropski pokret u Albaniji i Evropski pokret u Srbiji, kao  i nova proširena platforma civilnog društva i državnih institucija iz Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova.
Glavni cilj projekta je davanje doprinosa jačanju kapaciteta civilnog i državnog sektora u oblasti evropskih integracija i ispitivanje na koji način se može poboljšati apsorpcijona kapaciteta EU pomoći u regionu. Pored toga, projekat ima za cilj da se doprinese približavanju zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.
Projekat će okupiti šest zemalja Zapadnog Balkana koje će kroz zajedničku analizu kapaciteta u procesu evropskih integracija (u slučaju Albanije, Srbije i Crne Gore) obezbijediti transfer znanja zemljama koje su u sličnoj poziciji (Bosni i Hercegovini, Kosovu i Makedoniji). Stoga, specifični cilj projekta je jačanje kapaciteta državnog i civilnog sektora koji se bavi procesom integracije u EU i podizanje nivoa iskorišćenosti IPA kapaciteta u zemljama Zapadnog Balkana.
U okviru realizacije projekta, organizovaće se seminari i konferencije koje će uključivati predstavnike zemalja Zapadnog Balkana i Višegradske grupe, kako bi raspravljali o temama vezanim za jačanje kapaciteta državnog i civilnog sektora u procesu pristupanja EU. Kao jedan od rezultata projekta objavićemo studiju o jačanju kapaciteta državnog i civilnog sektora koji se bavi procesima evropskih integracija, sa iskustvima zemalja Zapadnog Balkanda i Višegrad grupe. 
 

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod