A+ A A-

Jačanje kapaciteta lokalne administracije u Crnoj Gori

  • Objavljeno utorak, 11 maj 2010 14:04
Evropski pokret u Crnoj Gori u saradnji sa kompanijom Centire, s.r.o. od novembra 2008. godine implementira projekat pod nazivom “Jačanje kapaciteta lokalne administracije u Crnoj Gori“, čiji je cilj da doprinese povećanju efikasnosti i izgradnji kapaciteta lokalne administracije u Crnoj Gori. Projekat finansira slovački program državne pomoći - SlovakAid, a predviđeno je da projekat traje 18 mjeseci, do maja 2010. godine.
 
Projekat je prije svega fokusiran na: 
 
· Unaprijeđenje organizacionog funkcionisanja opština kroz upotrebu metodologije razvijene od strane Evropske fondacije za kvalitetno upravljanje (EFQM)
· Izgradnju kapaciteta u oblasti projektnog mendžmenta kada je u pitanju ključno osoblje lokalnih administracija odgovorno za upravljanje projektima koje finansira Evropska unija i druge donatorske organizacije
· Podizanje svijesti profesionalne i šire javnosti o najboljim praksama i efektivnim organizacionim modelima u lokalnim upravama
 
Nakon održanog inicijalnog seminara na kome su predstavnici svih opština upoznati sa detaljima projekta i EFQM metodologije, obavljene su dvodnevne konsalting posjete šest crnogorskih opština. Ovih šest opština je odabrano tako što se vodilo računa da jednako učestvuju male i velike opštine, kao i opštine iz sjevernog i južnog regiona Crne Gore. Tokom ovih posjeta je sprovedeno ocjenjivanje i samoocjenjivanje učinka rada u raznim oblastima važnim za kvalitetno upravljanje. Na osnovu tih nalaza, kreirano je i realizovano četiri tematska seminara sa svim opštinama u Crnoj Gori, i to na sljedeće teme:
 
EFQM metodologija – follow up,
Upravljanje ljudskim resursima,
Finansijsko upravljanje i
Strateški pristup lokalnom menadžmentu.
 
Sljedeća aktivnost u sklopu projekta je bio seminar usmjeren na upravljanje projektnim ciklusom za 30 učesnika, organizovan između 26. i 29. novembra, kao i 4. i 5. decembra 2009. u hotelu Residence, Miločer. Ovo je seminar koji se sastoji iz dva dijela, od kojih je prvi posvećen opštoj metodologiji upravljanja projektnim ciklusom, a drugi primjeni te metodologije na projekte namjenjene za IPA fondove.
 
Ovaj seminar je namijenjen menadžementu crnogoskih opština i onim zaposlenima koji se bave upravljanjem projektnim ciklusom, ili se namjeravaju specijalizovati za tu oblast kako bi kreirali projektne timove u onim opštinama koje ih još uvijek nemaju. Tokom seminara, učesnici su u grupama, formiranim uglavnom prema opštinama, radili na svojim projektnim idejama koje bi željeli realizovati, tako da smo nakon seminara kao proizvod imali veći broj gotovih projekata za ove crnogorske opštine. Učesnici su tako i na praktičnom primjeru naučili pisanje projekata i tok projektnog ciklusa.
 
Posljednja faza projekta je velika završna konferencija koja je održana u junu 2010. godine, u Podgorici, na kojoj su učestvovali predstavnici nekih crnogorskih opština u Crnoj Gori i na kojoj su predstavljeni rezultati ovog projekta. Medju učesnicima konferencije bili su:
 
- Nj.E. František Lipka, Ambasador Republike Slovačke u Crnoj Gori
 
- gospodin NIcola Bertolini, šef sektora operacija u Delegaciji EU u Crnoj Gori
 
- gospodin Momčilo Radulović, Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori
 
- gospodja Renata Kiselicova, generalna direktorka ,,Centire", Republika Slovačka
 
- gospodja Daniela Olejarova i gospodin Martin Ohlidal eksperti ,,Centire'', Republika Slovačka
 
- gospodin Dragan Pejanović, sekretar ministarstva i v.d. pomoćnika ministra, Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave
 
- gospodin Rajko Golubović, sekretar Zajednice opština Crne Gore
 
- predstavnici NVO sektora: gospodja Daliborka Uljarević ,,CGO'' i gospodin Goran Djurović ,,TACSO''

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod