A+ A A-

quriq
 
Sa statusom kandidata stići će novac iz još tri fonda EU
 
Crna Gora će, dobijanjem statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, steći pravo da koristi sredstva iz još tri komponente Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA), kazala je ministarka za evropske integracije Gordana Đurović.
 
Ona je u Podgorici razgovarala sa direktorom za finansijske instrumente i regionalne programe u Generalnom Direktoratu za proširenje EU, Gerhardom Šuman-Hitzlerom, saopšteno je iz Vlade Crne Gore. Đurović je rekla da Vlada Crne Gore, u ovoj fazi procesa evropskih integracija, raspolaže sredstvima iz prve dvije komponente IPA - podrška tranziciji i izgradnja institucija i prekogranična saradnja.
 
“Sticanjem statusa zemlje kandidata, Crna Gora će steći pravo da koristi i preostale tri IPA komponente, koje se odnose na regionalni razvoj, razvoj ljudskih resursa i ruralni razvoj”, kazala je ona.
 
U Vladi, inače, očekuju da će Crna Gora status kandidata dobiti na samitu EU u decembru, nakon što Evropska komisija u novembru izda mišljenje o spremnosti Crne Gore da stekne takav status.
 
Đurović je naglasila da se, u skladu sa tim, preduzimaju aktivnosti na uvođenju Decentralizovanog implementacionog sistema, koji treba da omogući prenošenje vlasništva nad upravljanjem IPA sredstvima sa Evropske komisije na administraciju Crne Gore.
 
“Uspostavljanjem tih struktura, takođe se vrši priprema za strukturne fondove koji će biti dostupni kada Crna Gora postane punopravni član EU”, rekla je ona.
 
Đurović je istakla da je Crna Gora ostvarila napredak u procesu programiranja i sprovođenja projekata finansijske podrške EU i ukazala na njenu punu posvećenost u ispunjavanju političkih i ekonomskih kriterijuma pristupanja, kao i evropskih standarda.
 
Ona je izrazila potrebu za povećanjem efikasnosti korišćenja programa podrške i njihovom adekvatnom usmjeravanju na prioritetne oblasti, naročito u narednim fazama pristupanja EU.
 
Đurović je naglasila, da osim nacionalnog IPA programa Crna Gora koristi i sredstva iz Višekorisničkog IPA programa koji obuhvata sve zemlje Zapadnog Balkana i Tursku i ima za cilj jačanje regionalne saradnje, unapređenje političkih, socijalnih i ekonomskih reformi u procesu pristupanja EU.
 
Hitzler je pozdravio napredak koji je Crna Gora ostvarila u procesu evropskih integracija i izrazio očekivanje da će se i u narednom periodu nastaviti sa kvalitetnim ispunjavanjem svih obaveza na putu ka punopravnom članstvu u EU.
 
On je naglasio da će Evropska komisija i u narednom periodu nastaviti da kroz IPA fondove pomaže razvoj Crne Gore i pruža podršku u procesu sticanja punopravnog članstva u EU.
 
Kroz Višegodišnji Indikativni planski dokument za period 2011-2013. Vlada Crne Gore će zajedno sa EK definisati prioritetne sektore za podršku EU u narednom periodu.
 
Istaknuto je, takođe, da uvođenje DIS-a predstavlja bitan preduslov za dalje korišćenje sredstava EU.
 
Izvor: CEAP/ 

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod