A+ A A-

Mila Brnovic Brisel

U periodu od 7. do 11. novembra, koordinatorka na programima u Evropskom pokretu u Crnoj Gori, Mila Brnović  boravila je u Briselu i tom prilikom predstavila kratku studiju politike „Uticaj žena u Parlamentu Crne Gore“ koja će biti uskoro objavljena na engleskom i crnogorskom jeziku. Ova studija je rezultat istraživanja koje je podržano od strane Njemačkog savjeta za spoljne odnose u okviru TRAIN programa.

Istraživanje je predstavljeno u Evropskom parlamentu tačnije Sekretarijatu za spoljne poslove i poslanicima Evropskog parlamenta, nakon čega je održan sastanak sa zaposlenima u Direktoratu zaproširenje Evropske komisije, zaduženim za Crnu Goru.

Takođe, ovim putem je Evropski pokret imao svoju predstavnicu i na okruglom stolu na temu „Politika proširenja EU nakon Brexit-a“, kao i u posjeti Savjetu Evropske unije, Direktoratu za proširenje, bezbjednost, civilnu zašzitu i spoljne poslove.

Predstavljanje paketa proširenja Evropske unije za 2016. godinu

U drugom dijelu posjete Briselu, predstavnica Evropskog pokreta u Crnoj Gori, prisustvovala je zvaničnom predstavljanju Paketa proširenja u Evropskom parlamentu od strane Johanesa Hana, komesara za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju. Ovom prilikom, gospodin Han je istakao da je proces proširanje i dalje interes Evropske unije, ali da se reforme odvijaju zabrinjavajuće sporo. Neke od generalnih poruka u vezi sa kompletnim procesom proširenja bile su da je neophodno ostvariti konkretne rezultate u što kraćem roku kada je u pitanju sprovođenje reformi u vezi sa borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije. Takođe, centralna uloga parlamenta je neophodno da bude ojačana i da se izbjegnut bojkot rada ove institucije. Kao neke od ključnih problema, naveo je i slabo upravljanje javnim finansijama, nedostatak administrativnih kapaciteta, ali i visoku stopu nezaposlenosti, naročito među mladima. Kada su u pitanju migracije i zemlje u procesu proširenja, uloga EU i u budućnosti mora biti da pomaže zemljama koje primaju migrante u razvoju sopstvenih kapaciteta. Minuli Samit u Parizu je, po komesaru, ostavio dobro uputstvo za budući put razvoja ovih odnosa.

U osvrtanju na konkretne zemlje u procesu proširenja, ocijenio je da je Crna Gora ostvarila dobar napredak i da su izbori bili više transparentni nego prethodni, ali da je sada vrijeme da se konkretni rezultati dogode na bazi sistemskih reformi i usvojenih propisa. Ovo se naročito odnosi na konkretne opipljive rezultate u oblasti korupcije i organizovanog kriminala. Što se tiče ostalih zemalja u procesu proširenja, snažne poruke su poslate Turskoj u pogledu nazadovanja u oblasti vladavine prava i osnovih prava. Komesa Han je iskazao zabrinutost povodom uvjerljivosti sa turske strane kao zemlje kandidatkinje o stavu o samom članstvu u EU.

U slučaju Srbije, zaključeno je da se reforme moraju nastaviti i da se vidi ograničeni napredak, ali je i pozdravljena uloga Srbije u migracijama, kao i unapređenju regionalne saradnje. Generalna ocjena Makedonije se prevashodno bazirala na potrebi da se vidi puna primjena propisa, kao i da se obezbijedi održavanje slobodnih izbora. Ograničen napredak je ostvaren i u pregovorima sa Kosovom i Bosnom i Hercegovinom. U slučajuKosova, ovaj napredak se prevashodno tiče potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali zahtijeva još mnogo rada u budućnosti. U slučaju Bosne i Hercegovine, iako postoji napredak, isti je ugrožen dubokim sistemskim problemima, koje je neophodno što prije riješiti.

Na kraju, najveći napredak je, po riječima komesara, viđen u Albaniji koja je krenula na put reformi sudstva i javne uprave i koja je ostvarila rezultate u pogledu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Albanija je dobila uslovnu preporuku o otvaranju pregovora sa Evropskom unijom, koja zavisi od konkretnih rezultata u sprovođenju pravosudnih reformi.

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod